Welkom bij het overzicht van succesvolle Exact gebruikers

Misschien staat u straks ook hier?

Bekijk onze oplossingen »   Of neem contact op

Stadsregio Rotterdam
Het is van groot belang dat we de meerjarige bestedingen nauwkeurig monitoren. Exact helpt ons hierbij.
De stadsregio Rotterdam is een samenwerkingsverband tussen vijftien gemeenten. De stadsregio werkt namens en voor de regiogemeenten aan een aantrekkelijke, goed bereikbare en internationaal concurrerende regio. Op basis van bijdragen, verstrekt door de centrale overheid – vooral in het kader van de Wet brede doeluitkering (BDU) voor verkeer en vervoer - investeert de stadsregio Rotterdam in allerlei projecten. Variërend van projecten op het gebied van openbaar vervoer en weginfrastructuur tot aan activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen en milieu.

Oude situatie

Met name meerjarige bestedingen en allocaties van subsidiegelden werden voorheen in allerlei verschillende bestandjes en zelfs soms niet bijgehouden. Verspreid door de hele organisatie en soms lokaal opgeslagen bij een individuele medewerker. Hierdoor ontbrak het aan een actueel totaaloverzicht. Om grip te houden op de uitgaande geldstromen was het verder noodzakelijk dat de stadsregio Rotterdam een intracomptabele administratie bij kon houden.

De oplossing

Met Exact Financials Enterprise is nu alles in één systeem onderbracht en beschikt Stadsregio Rotterdam over het gewenste inzicht en overzicht. Vanaf grofmazig niveau kan er nu worden doorgezoomd tot op het laagste niveau. Op die manier kunnen verschillende scenario’s worden afgelopen en kan er tijdig worden geanticipeerd op te verwachten bezuinigingen.Financiële informatie kan nu worden geraadpleegd vanaf elke willekeurige locatie, wat thuiswerken mogelijk maakt.

De voordelen

  • Grip op in- en uitgaande geldstromen
  • Effectieve besteding van subsidiegelden
  • Overzicht en inzicht: tijd- en plaatsonafhankelijk
  • Geen overtollige informatie
  • Transparant beleid