The Biz Box The Biz Box
  • ‘Exact Globe is een solide programma, dat goed werkt. Het is vooral prettig dat wij alle activiteiten en processen op een goede manier overzichtelijk kunnen verwerken’

  • "Goed doorgetimmerde software, dat is my cup of tea."

  • "De implementatie van deze Exactproducten heeft een aardverschuiving teweeg gebracht binnen onze bedrijfsvoering."